Kontakt

 
Název:    SK Drásov, z.s.
Sídlo:  Drásov 61, 664 24 Drásov
IČ:   22905405
DIČ:  CZ22905405
Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Homolkou, předsedou SK
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 243233685/0300
E-mail: fotbal@drasov.cz
Spisová značka: L 15405 vedená u Krajského soudu v Brně
   
Číslo oddílu u FAČR: 6230121
ČUS ID: CZ0643218
   
Klubová barva: modrá, červená
 

Výkonný výbor

 
Předseda: Ing. Zdeněk Homolka
Místopředseda: Jiří Czepa
Sekretář: Petr Schön
Členové výkonného výboru: Ondřej Brychta, Jiří Daniel, Bc. Martin Dvořák, Oldřich Hlavůněk
 

Vedení mužstev

 

Muži: Jiří Daniel tel.: 737 774 873 jiridaniel1@seznam.cz
Mladší žáci: Zdeněk Homolka tel.: 604 223 091 zhomolka@post.cz
  Jiří Jež tel.: 774 517 182 jurajez@email.cz
Starší přípravka: Zdeněk Homolka tel.: 604 223 091 zhomolka@post.cz
Mladší přípravka: Ondřej Brychta tel.: 604 736 273 ondrej.brychta@seznam.cz
Minipřípravka: Ivo Raisigl tel.: 722 637 017 ivo.raisigl@firma.seznam.cz
  Petr Schön tel.: 722 637 017 schn.petr@gmail.com
Staří páni: Jaroslav Klouda tel.: 777 334 041 kloudajaroslav@seznam.cz
  Oldřich Hlavůněk tel.: 777 864 425 hlavunek.olda@gmail.com