Pravidla - mladší žáci

 

Pravidla soutěže MLADŠÍCH ŽÁKŮ OFS Brno - venkov (7+1)

 

1. Hrací plocha je polovinou normální hrací plochy, jejíž pomezní čáry jsou čarami „brankovými“. Čarami „pomezními“ jsou čára středová a druhá čára je 2 metry od brankové čáry vyznačena značkami. (z důvodu bezpečnosti hráčů)

2. Pokutové území je vyznačeno značkami přes celou šířku „malého hřiště“ a 10 metrů do hřiště na postranních čarách. Pokutová značka se vyznačí proti středu branky ve vzdálenosti 9 metrů od brankové čáry.

3. Branky mají rozměr 2 x 5 metrů a jsou umístěny uprostřed „brankových“ čar. Branky musí být opatřeny sítěmi.

4. Hrací doba ml. žáků je 2 x 30 minut s dodržením 15 minutové přestávky.

5. Hraje se s míči číslo 4.

6. Každé družstvo má 8 hráčů, z nichž jeden musí být brankář. V zápise o utkání může být uvedeno maximálně 16 hráčů. Utkání nesmí být zahájeno, jestliže některé družstvo má méně než 6 hráčů. Klesne- li počet hráčů během hry pod 6, rozhodčí utkání ukončí.

7. Všichni v zápise uvedení hráči mohou libovolně střídat pouze v přerušené hře, avšak tím způsobem, že nejprve opustí hrací plochu střídaný hráč a teprve poté může vstoupit na vlastní polovinu hrací plochy nový hráč. Střídání se provádí vždy jen z jedné, před utkáním určené strany hrací plochy. (střídání se neuvádí do zápisu o utkání)

8. Za přestupky bránícího hráče proti pravidlům ve vlastním pokutovém území se nařizuje pokutový kop.

9. Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 metrů od místa přestupku, aby hráč mohl míč rozehrát bez zbytečného zdržování.

10. Je-li míč za hry za brankovou čarou, nebo se brankář dotkne v pokutovém území míče rukou, uvádí jej do hry zpět z prostoru pokutového území a to buď vyhozením míče rukou, nebo výkopem z ruky. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře jen nohou. Takto uvedený míč do hry musí spoluhráč brankaře převzít na své vlastní polovině hřiště. Při porušení tohoto pravidla zahrává soupeř NVK z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč protnul. V případě, že brankář převezme míč od spoluhráče nohou, není při rozehrávání míče nijak omezen.

11. Chytí-li brankář míč rukama, který byl přihrán nohou spoluhráče, („malá domů“) rozhodčí nařídí NVK ze vzdálenosti 10 metrů od branky ve prospěch soupeřova družstva (stejný kop se provádí při znovu chycení míče brankářem), bránící družstvo může stát 5 metrů od míče.

12. Kop z rohu. Platí ustanovení pravidla 17 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami: Rohové kopy jsou rozehrávány ze vzdálenosti 16m od bližší tyče branky.

13. Platí ustanovení pravidla 11 Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:

Ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí pokutového území.

Vysvětlení:

Jde o posunutí užití pravidla o ofsajdu z fotbalu dospělých, z půlící čáry za čáru PÚ „malého hřiště“. Vzhledem k tomu, že je na „malém hřišti“ pouze jeden rozhodčí, je třeba plně a bez rozporování respektovat rozhodnutí o ofsajdu, jakož i jiná rozhodnutí rozhodčího, vzhledem k výchovnému významu utkání pro mladé hráče.

14. Hráči musí mít předepsanou výstroj dle pravidel fotbalu a musí být po celou dobu utkání řádně ustrojeni (není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky).